TILDELING TRENING BANER/FRIIDRETTSANLEGG 2018

TRENINGSFELT 1 (TIDLIGERE GISKEBANEN)
LAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
SANDNES IDRETTSLAG * 17:30 18:30 12:00 14:00
SANDNES/ULF** 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 16:00 21:00
SUM DAG 06:00 07:00 06:00 06:00 06:00 08:00 05:00
* Sandnes idrettslag kan benytte Treningsfelt 1 til kastøvelser.
Værforbehold. Idrettslaget må sørge for at sikkerhet for brukere av gangsti og andre er ivaretatt med vakthold og evnt avsperring.
** Sandnes Ulf kan planlegge med inntill 25 timer bruk pr uke, justeres ved behov ift bane/værforhold, etter avtale med baneansvarlig
TRENINGSFELT 2 (TRENINGSFELTET VED SIDEN AV GISKEBANEN)
LAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
SANDNES/ULF 15:30 22:00 15:30 22:00 15:30 22:00 15:30 22:00 15:30 22:00 10:00 22:00 10:00 22:00
SUM DAG 06:30 06:30 06:30 06:30 06:30 12:00 12:00
FLOMLYSBANEN KUNSTGRESS
LAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
Giske ung skole** 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00
SANDNES/ULF* 16:00 22:00 16:00 22:00 16:00 22:00 16:00 22:00 16:00 22:00 11:00 17:00 11:00 17:00
SUM DAG 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 06:00 06:00
**Kan måtte vike
FLOMLYSBANE MINI
LAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
SANDNES/ULF 16:00 21:00 16:00 21:00 16:00 21:00 16:00 21:00
SUM DAG 05:00 05:00 05:00 05:00 00:00 00:00 00:00
GYMNASBANEN *
LAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
SANDNES/ULF* 15:30 22:00 15:30 22:00 15:30 22:00 15:30 22:00 15:30 22:00 10:00 22:00 10:00 22:00
SUM TIMER 06:30 06:30 06:30 06:30 06:30 12:00 12:00
* ledig fom 3.april
SANDNES STADION HOVEDBANE 1+LØPEBANE
LAG MANDAG 0 TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
SANDENS ULF kun fotball - 1 10:00 12:00 14:00 16:00 10:00 12:00 14:00 16:00 10:00 12:00 10:00 12:00
SANDNES IL kun friidrett 2 16:00 21:00 16:00 21:00 17:00 21:00 16:00 21:00 16:00 20:00 11:00 15:00
SUM TIMER 07:00 07:00 06:00 07:00 06:00 06:00 00:00
1 - Sandnes Ulf har mulighet til trening etter nærmere avtale med baneansvarlig. Må vike ved arrangement
2 - IHT møte 16 des 2002 - kun friidrett, må vike ved kampavvikling ULF A lag
*SLEGGETRENING MÅ KLARERES MED BANEANSVARLIG PÅ FORHÅND
Gamle garderober benyttes av Giske u skole mand 11.30 - 14.00, tirs 12.30 - 14.00, fred 11.30 - 14.00.
SANDNES IDRETTSPARK HOVEDBANE 2 KUNSTGRESS
LAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
Vedlikehold 08:00 09:00 08:00 09:00 08:00 09:00
SANDNES VGS 08:00 09:30 08:00 09:30
SANDNES ULF - A-LAG 09:30 11:30 09:30 11:30 09:30 11:30 09:30 11:30 09:30 11:30 09:30 11:30
FAGTEAM RUS 11:30 13:30
SANDNES/ULF FFO* 13:30 16:00 13:30 16:00 13:30 16:00 13:30 16:00 13:30 16:00
SANDNES/ULF 16:00 22:00 16:00 22:00 16:00 22:00 16:00 22:00 16:00 22:00 11:00 17:00 11:00 17:00
SUM DAG 11:30 12:00 11:30 12:30 13:00 08:00 06:00
*1/2 bane, ved kamper må SFO finne annen bane.
BOGAFJELL KUNSTGRESSBANE
LAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
BOGAFJELL IL 14:30 22:00 14:30 22:00 14:30 22:00 14:30 22:00 14:30 22:00 11:30 22:00 10:00 22:00
SANDNES ULF - A-LAG 09:30 11:30 09:30 11:30 09:30 11:30 09:30 11:30 09:30 11:30 09:30 11:30
SUM TIMER 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 12:30 12:00
BOGAFJELL KUNSTGRESS TRENINGSBANE
LAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
BOGAFJELL IL 15:30 22:00 15:30 22:00 15:30 22:00 15:30 22:00 15:30 19:00 10:00 22:00 10:00 22:00
SANDES RUBGYKLUBB 19:00 21:00
SUM TIMER 06:30 06:30 06:30 06:30 05:30 12:00 12:00
FIGGJO KUNSTGRESSBANE
LAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
FIGGJO IL 15:30 22:00 15:30 22:00 15:30 22:00 15:30 22:00 17:00 21:00
SUM TIMER 06:30 06:30 06:30 06:30 04:00 00:00 00:00
GANDDAL KUNSTGRESSBANE
LAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
Ganddal Idrettslag, fotballen 14:00 22:00 16:00 22:00 14:00 22:00 14:00 22:00 16:00 22:00 10:00 14:00 15:00 21:30
SUM TIMER 08:00 07:30 08:00 08:00 06:00 04:00 06:30
GANDDAL GRESSBANE
LAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
Ganddal Idrettslag, fotballen 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00
SUM TIMER 03:00 03:00 03:00 03:00 03:00 00:00 00:00
*Det tillates inntil 15 timer pr. uke trening på Ganddal gress.
GANDDAL BYDELSBANE
LAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
Ganddal Idrettslag, fotballen 16:00 22:00 16:00 20:30 16:00 22:00 16:00 22:00 16:00 22:00
Muskel 20:30 22:00
SUM TIMER 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 00:00 00:00
HANABANEN KUNSTGRESS
LAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
SANDNES RUGBY LEAGUE 20:00 22:00
HANA IL 14:00 22:30 14:00 22:30 14:00 22:30 14:00 22:30 14:00 22:30 08:00 22:30 08:00 20:00
SUM TIMER 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 14:30 14:00
HØLEBANEN GRESS
LAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
HØLE IL 16:00 21:00 16:00 21:00 16:00 21:00 16:00 21:00 16:00 21:00
SUM TIMER 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 00:00 00:00
HØLEBANEN GRUS
LAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
HØLE IL 16:00 21:00 16:00 21:00 16:00 21:00 16:00 21:00 16:00 21:00
SUM TIMER 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 00:00 00:00
IGLEMYR GRESSBANE
LAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
AUSTRÅTT IL* 15:30 22:00 16:00 22:00 16:00 22:00 16:00 22:00 16:00 21:00 10:00 21:00 10:00 21:00
SUM TIMER 06:30 06:00 06:00 06:00 05:00 11:00 11:00
*Det tillates inntil 15 timer pr. uke trening på Iglemyr gress etter avtale med baneansvarlig.
IGLEMYR KUNSTGRESSBANE
LAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
AUSTRÅTT IL 15:30 22:30 13:00 22:30 15:30 22:30 13:00 22:30 15:30 20:00 10:00 19:00 10:00 22:00
SUM TIMER 07:00 09:30 07:00 09:30 04:30 09:00 12:00
IGLEMYR GRUSBANE
LAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
AUSTRÅTT IL 15:00 22:30 15:30 22:30 15:30 22:30 15:00 22:30 15:00 22:30 10:00 22:00 10:00 22:30
SUM TIMER 07:30 07:00 07:00 07:30 07:30 12:00 12:30
IGLEMYR GRESSTRENINGSFELT 2
LAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
AUSTRÅTT IL 16:00 22:30 16:00 22:30 16:00 22:30 16:00 22:30 16:00 22:30 10:00 18:00 10:00 22:00
SUM TIMER 06:30 06:30 06:30 06:30 06:30 08:00 12:00
IGLEMYR GRESSTRENINGSFELT 1
LAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
AUSTRÅTT IL 16:00 19:30 16:00 19:30 16:00 19:30 16:00 19:30 16:00 19:30 10:00 20:00 10:00 20:00
SUM TIMER 03:30 03:30 03:30 03:30 03:30 10:00 10:00
LUNDEHAUGEN
LAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
LEDIG
SUM TIMER 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
LURA KUNSTGRESSBANE
LAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
SKOLEBRUK 08:00 14:30 08:00 14:30 08:00 14:30 08:00 14:30 08:00 14:30
LURA IL 14:30 22:30 14:30 22:30 14:30 22:30 14:30 22:30 14:30 22:30 08:00 22:30 08:00 22:30
SUM TIMER 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
LURA TRENINGSBANE KUNSTGRESS
LAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
LURA IL 14:30 22:30 14:30 22:30 14:30 22:30 14:30 22:30 14:30 22:30 08:00 22:30 08:00 22:00
SUM TIMER 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 14:30 14:00
MALMHEIM GRESSBANE
LAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
JULEBYGDA I.L 17:00 20:00 17:00 19:00 17:00 20:00 17:00 19:00
SANDNES ULF 19:00 21:00 19:00 21:00
SUM TIMER 03:00 04:00 03:00 04:00 00:00 00:00 00:00
RISKA GRESSBANE
LAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
RISKA FK 14:00 22:00 14:00 22:00 14:00 22:00 14:00 22:00 14:00 22:00 10:00 22:00 10:00 22:00
SUM TIMER 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 12:00 12:00
Etter egen avtale med baneansvarlig.
RISKA KUNSTGRESSBANE
LAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
RISKA FK 15:00 22:00 15:00 22:00 15:00 22:00 15:00 22:00 15:00 22:00 09:00 22:00 09:00 22:00
SUM TIMER 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 13:00 13:00
SANDVED STADION GRESS
LAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
SANDVED I.L* 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00
SUM TIMER 03:00 03:00 03:00 03:00 03:00 00:00 00:00
*Det tillates inntil 15 timer pr. uke trening på Sandved gress.
SANDVED KUNSTGRESSBANE
LAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
SANDVED I.L 14:00 22:00 14:00 22:00 14:00 20:30 14:00 22:00 14:00 20:00 13:00 22:00
SANDNESULF 11:00 17:00
JULEBYGDA IL* 20:30 22:00
SUM TIMER 08:00 08:00 08:00 08:00 06:00 00:00 09:00
* Gjelder i perioden 01.11.2018-31.12.2018. Utover denne perioden tildeles tiden Sandved IL
SANDVED SKOLE KUNSTGRESS
LAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
SANDVED IL 16:00 22:00 16:00 22:00 16:00 22:00 16:00 22:00 16:00 20:00
SANDNESULF 13:00 18:00
SUM TIMER 06:00 06:00 06:00 06:00 04:00 00:00 05:00
SVILAND GRESSBANE
LAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
SVILAND IL 17:00 22:00 17:00 20:00 17:00 22:00
AUSTRÅTT IL 17:00 20:00
SUM TIMER 05:00 03:00 05:00 03:00 00:00 00:00 00:00
SVILAND KUNSTGRESSBANE
LAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
SVILAND IL 17:00 22:00 17:00 20:00 17:00 22:00 17:00 22:00 17:00 22:00 17:00 22:00 17:00 22:00
BED.IDRETT 20:00 22:00
AUSTRÅTT IL * 17:00 20:00
SUM TIMER 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00
* Gjelder i perioden 01.11.2018-31.12.2018. Utover denne perioden tildeles tiden til Sviland IL
SVILAND GRUSTRENINGSFELT
LAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
SUM TIMER 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
ASPERVIKA SKOLEBANE KUNSTGRESS
LAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
HANA IL* 16:00 22:30 16:00 22:30 16:00 22:30 16:00 22:30 16:00 22:30 08:00 22:30 08:00 22:30
SUM TIMER 06:30 06:30 06:30 06:30 06:30 14:30 14:30
* Etter avtale med Aspervika skole. Det er ikke tillatt å parkere og kjøre i skolegården.
ØYGAARD SKOLEBANE KUNSTGRESS
LAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
HANA IL* 16:00 22:00 16:00 20:00 16:00 22:00 16:00 22:00 16:00 22:00 09:00 17:00 12:00 20:00
SANDNES RUGBYKLUBB 20:00 22:00
FSK 2000** 20:00 21:30
SUM TIMER 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 08:00 08:00
*Etter avtale med Øygard ung. skole.
** Etter avtale med Hana IL
HANA SKOLEBANE KUNSTGRESS
LAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
AUSTRÅTT IL ** 16:00 22:00
HANA IL* 16:00 22:30 16:00 22:00 16:00 22:30 16:00 22:00 16:00 22:30 08:00 22:30 08:00 22:30
SUM TIMER 06:30 12:00 06:30 06:00 06:30 14:30 14:30
*Etter avtale med Hana skole. Det er ikke tillatt å parkere og kjøre i skolegården.
** gjelder i perioden 01.11.2018 - 31.12.2018- Tider utover denne perioden tilfaller Hana IL.
KYRKJEVOLLEN SKOLEBANE GRUS
LAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
SUM TIMER 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
* Etter avtale med Kyrkjevollen skole.
MAUDLAND SKOLEBANE GRUS
LAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
SUM TIMER 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
* Etter avtale med Maudland skole.
RISKA UNG. SKOLEBANE GRUS
LAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL
SUM TIMER 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00